Prinz Tobias I. und Prinzessin Katharina I.

mit dem Motto

"Viva Las Vegas!"