Prinz Tobias I und Prinzessin Katharina I

mit dem Motto

"Viva Las Vegas;